Fakta om madspild i Danmark

I Danmark smider vi hvert år over 700.000 ton mad ud. Mad som kunne være spist.

Størstedelen af madspildet dannes i servicesektoren, detailhandlen og fra hoteller og restauranter, men husholdningerne, altså du og jeg, står for samlet 260.000 ton pr. år!

kilde: Miljøministeriet, Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse ”Danmark uden affald II”

Madspildet koster

Madspild er bestemt ikke gratis. Det anslås at det årligt koster danskerne 13,5 milliarder kroner inkl. moms og afgifter.

kilde: Landbrug & Fødevarer

Ikke forarbejdede friske fødevarer fra detailhandlen udgør ca. 46% af madspildets top 10 i husholdningen.

kilde: Landbrug & Fødevarer

 

kilde: Miljøministeriet, Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse ”Danmark uden affald II”